Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                                                      
 Αθήνα 22.11.2013


Στους πίνακες των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, περιλαμβάνονται μια βιβλιοθηκονόμος του Ποινικού Σπουδαστηρίου και η γραμματέας του Τομέα Ποινικών Επιστημών, δύο υπάλληλοι που με το εξαίρετο ήθος, την πλούσια εμπειρία και την ιδιαίτερη εργατικότητά τους έχουν συμβάλει αποφασιστικά στη λειτουργία της Σχολής και του Τομέα μας.  Έτσι, δημιουργείται ένα δυσαναπλήρωτο κενό ενόψει της ευδόκιμης και μακράς προϋπηρεσίας τους.
Η απομάκρυνση τέτοιων  αξιόλογων στελεχών, όπως και της συντριπτικής πλειονότητας των υπαλλήλων της Γραμματείας της Σχολής μας, αποδυναμώνει τη λειτουργία της και ακυρώνει τις προσπάθειες, που καταβάλλει ο Τομέας Ποινικών Επιστημών για υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο στην υπηρεσία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό.
Πέραν αυτού,  η  διακοπή της εξεταστικής και διδακτικής δραστηριότητας της Σχολής μας αναιρεί την εκπαιδευτική, ερευνητική και επιστημονική μας λειτουργία, πλήττει καίρια τις σπουδές των φοιτητών μας και τραυματίζει το κύρος της Σχολής μας.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο. Η Σχολή μας πρέπει να ανοίξει αμέσως και να λειτουργήσει με απρόσκοπτο τρόπο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καθηγητής Λεωνίδας Κοτσαλής                 Καθηγητής Χρίστος Μυλωνόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας  Αναγνωστόπουλος   Αναπλ.Καθηγητής Ιωάννης Γιαννίδης
Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Κιούπης        Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Κρανιδιώτη
Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Λίβος              Επικ. Καθηγήτρια Τόνια Τζαννετάκη           
 Επικ. Καθηγητής Αριστομένης Τζαννετής  Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Τριανταφύλλου 
Λέκτωρ Ιωάννης Ανδρουλάκης                  Λέκτωρ Αλέξανδρος Δημάκης                 
 Λέκτωρ Νικόλαος Δημητράτος                  Λέκτωρ Αθανασία Διονυσοπούλου  
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου